Hladinový senzor pračky AEG a Electrolux

Hladinový senzor pračky

Hladinový senzor pračky AEG a Electrolux

Pračky a sušičky AEG/Electrolux lze přepnout do testovacího diagnostického módu. Díky tomuto módu lze ověřit jednotlivé funkce pračky.

V pračkách a sušičkách AEG a Electrolux jsou použity stejné, či podobné komponenty. Podobné komponenty jsou použity i v ostatních pračkách a sušičkách jiných výrobců.

V diagnostickém testovacím módu, v jednom z kroků tohoto módu, lze tedy provést otestování hladinových-tlakových snímačů-spínačů. Na displeji lze tak v diagnostickém módu vidět např. výšku hladiny vody v pračce.

V pračce mohou být dva tlakové snímače. Do tlakových snímačů je přivedena hadička z výpustního prostoru. Podle výšky hladiny vody v pračce dochází ke zvýšení tlaku v těchto hadičkách a tento tlak je snímán těmito tlakovými čidly.

Hladinový senzor pračky - tlaková komora

Hadičky jsou zde zalepeny lepidlem, aby nedocházelo k úniku vzduchu. Tlak v hadičce by pak byl nižší a čidlo by signalizovalo nižší hladinu vody.

Hladinový senzor pračky - tlaková komora

Tlakový spínač v pračce

Jedno čidlo – tlakový spínač, hlídá aby nedošlo k přehřátí vody topným tělesem. Přes tento tlakový spínač vede vodič přímo napájející topné těleso. Pokud by řídící modul z nějakého důvodu (chyby) nevypnul přívod proudu do topného tělesa a voda by se začala ohřívat nad stanovenou teplotní mez, zvýšil by se tlak v tomto vodovodním systému, tento spínač by tlak zaznamenal a odepnul by svoje vnitřní kontakty a tok proudu do topného tělesa by se přerušil. Tímto by nedošlo k havárii.

Hladinový senzor pračky

Obrázek ukazuje bezpečnostní tlakový snímač. Snímač-spínač odpojuje topné těleso v případě přehřátí vody. Na konektorech jsou naznačeny kontakty AE1 a AE2. Níže je obrázek popisující schéma přepínačů v tlakovém spínači.

Tlakový bezpečnostní spínač pračky

Hladinový senzor pračky

Druhé tlakové čidlo – hladinový senzor slouží k tomu, aby řídící desce sdělilo okamžitý tlak vody v pračce, který samozřejmě se stoupající hladinou také stoupá. Řídící modul tímto spočítá, jak vysoká hladina vody v pračce momentálně je. Podle hladiny a fáze programu pračka řídí napouštěcí ventily nebo vypouštěcí čerpadlo.

Hladinový senzor pračky

Připojená hadička k hladinovému senzoru

Obrázek ukazuje hladinový senzor pračky s připojenou hadičkou přivádějící tlak z výpusti pračky, odvíjející se od výšky hladiny vody. Zde hadička přilepená být nemusí.

Doporučuje se obě tyto hadičky profouknout. Často bývají zaneseny od pracího prášku a řídící jednotka nesprávně vyhodnocuje hladinu vody a může se stát, že nepovolí nějakou další činnost v pokračujícím pracím programu.

Přepnutím přepínače na předním panelu do další polohy diagnostického testovacího módu se obvykle provede např. otestování motoru a jeho elektronické řízení (záleží na modelu zařízení).

  Pošlete nám dotaz:

  Jednoduše vyfoťte porouchané zařízení nebo desku s plošnými spoji (pokud již na desce nebyly prováděny pokusy o opravu) a pošlete prostřednictvím našeho kontaktního formuláře. Uveďte ještě typ zařízení a letmý popis závady. Obratem Vám zašleme odpověď a návrh řešení opravy. Můžete tak zvážit, zda se vyplatí desku opravit nebo ne.
  Položky označené * je nutné zadat

  Jméno: *

  E-mail: *

  Telefon:

  Předmět:

  Vaše zpráva:

  Jaká je četnost poruchy?

  Někdy funguje a někdy neNefunguje vůbec

  Jaký byl průběh poruchy zařízení?

  Závada se objevovala postupněZávada se objevila během provozuZávada se objevila náhle po zapnutíZávada se objevila po delší době nepoužívání zařízeníJiný způsob projevení závady

  Můžete přiložit 2 obrázky nebo jiné soubory o velikosti do 3MB:

  Tagged on: