11. 3. 2020 Diagnostic mode

Závady pračky AEG a Electrolux

Diagnostický testovací mód praček a sušiček AEG a Electrolux

Pračky a sušičky AEG/Electrolux lze přepnout do testovacího diagnostického módu. Díky tomuto módu lze ověřit jednotlivé funkce pračky a závady pračky AEG a Electrolux.

Závady pračky AEG a ElectroluxZpůsob aktivování diagnostického módu je vesměs podobný u všech praček a sušiček AEG a Electrolux. Rozdíly jsou určeny použitým ovládacím panelem a rozmístěním ovládacích prvků a přítomností displeje.

Jak přepnout zařízení do diagnostického módu, o tom více pojednává tento článek.

Závady pračky AEG a Electrolux – Obvyklé kroky

Jednotlivé kroky se přepínají otočným přepínačem.

V prvním kroku diagnostického módu je sepnut první ventil. Hadice tedy napouští vodu přes zásobník předpírky. Po otočení přepínače do další polohy spíná druhý ventil. V další poloze pak třetí ventil.

Topná spirála pračky ElectroluxV dalším kroku se provede otestování topného tělesa. Tímto se na těleso připne síťové napětí 230V. Těleso začne vodu ohřívat. U topného tělesa mohou nastat dvě závady, buďto je topná spirála přerušená, nebo je tam elektrický svod (ne zkrat) na kostru uzemnění PE (zeleno-žlutý vodič). Tento svod je velice zákeřný. Způsobí proudění bludných proudů v pračce a ruší tak citlivé elektronické obvody v řídícím modulu. To může způsobit ukončení pracího programu a vykazování různých chyb, které pračka vypisuje jako Error, např. E32, E52, E54 a mnoho jiných. V tuto chvíli nemá cenu bádat nad tím co error znamená. Chyby jsou hlášeny proto, že je elektronika jaksi zmatená.

V dalším kroku se mohou testovat tlakové snímače. V pračce mohou být dva tlakové snímače. Do tlakových snímačů je přivedena hadička z výpustního prostoru. Podle výšky hladiny vody v pračce dochází ke zvýšení tlaku v těchto hadičkách a na takovýto tlak je snímán těmito tlakovými čidly.

Tlakový spínač pračky ElectroluxJedno čidlo hlídá aby nedošlo k přehřátí vody topným tělesem. přes toto čidlo vede vodič přímo napájející topné těleso. Pokud by řídící modul z nějakého důvodu (chyby) nevypnul přívod proudu do topného tělesa a voda by se začala ohřívat nad stanovenou teplotní mez, zvýšil by se tlak v tomto vodovodním systému, toto čidlo by tlak zaznamenalo a odepnulo by svoje vnitřní kontakty a tok proudu do topného tělesa by se přerušil. Tímto by nedošlo k havárii.

Druhé tlakové čidlo slouží k tomu aby řídící desce sdělilo okamžitý tlak vody v pračce, která se stoupající hladinou stoupá. Řídící modul tímto spočítá, jak vysoká hladina vody v pračce momentálně je. Podle hladiny a fáze programu pračka řídí napouštěcí ventily nebo vypouštěcí čerpadlo.

Testování motoru

Závady motoru pračky AEG a ElectroluxV dalším kroku se testuje motor. Po přepnutí přepínače do tohoto kroku se spustí motor a jeho otáčky se postupně zvyšují podle toho v jaké fázi 50Hz sinusoidy síťového napětí spíná tyristor. Otáčky se postupně navýší z nuly do maximálních otáček. Může se otestovat ještě zpětný chod motoru.

Otáčky motoru jsou snímány čidlem otáček. Na displeji se pak může zobrazit počet otáček za minutu.

V dalším kroku se spustí vypouštěcí čerpadlo, které vypustí vodu z pračky.

V dalším kroku se zobrazí aktuální chyba, kterou řídící jednotka případně detekovala. Tuto chybu lze vymazat. Pokud se chyba nevymaže, tak někdy některé pračky nebo sušičky nejdou spustit v běžném programu.

Testovací program

Na obrázku výše je tabulka jednotlivých kroků jedné pračky Electrolux EWT1255. Klikněte prosím na obrázek pro zvětšení.

Tato tabulka se může lišit podle provedení předního panelu pračky a sušičky. V podstatě ale tato tabulka a i tento článek popisuje, jak asi koncepčně firma Electrolux a AEG tuto problematiku řeší. Obvykle lze velice lehce pochopit, poté co se vstoupí do diagnostického módu, jak pračku, či sušičku jednoduše otestovat, alespoň v hlavních krocích a zobrazit případnou uloženou chybu Error.

Na následujícím odkazu je zobrazena tabulka možných chybových kódů u pračky Electrolux s 12-ti polohovým přepínačem a osazenou řídícím modulem EWM1000PLUS. Chybové kódy Electrolux EWM1000PLUS.

 

  Pošlete nám dotaz:

  Jednoduše vyfoťte porouchané zařízení nebo desku s plošnými spoji (pokud již na desce nebyly prováděny pokusy o opravu) a pošlete prostřednictvím našeho kontaktního formuláře. Uveďte ještě typ zařízení a letmý popis závady. Obratem Vám zašleme odpověď a návrh řešení opravy. Můžete tak zvážit, zda se vyplatí desku opravit nebo ne.

  Položky označené * je nutné zadat

  Jméno: *

  E-mail: *

  Telefon:

  Předmět:

  Vaše zpráva:

  Můžete přiložit 2 obrázky nebo jiné soubory o velikosti do 3MB:

  Tagged on: